Nieuws en activiteiten van de stichting SiRa
in Nederland en Indonesia

 


Agenda 2015 - 2016

  •   Op 8 september 2016 zal CaMirAn lid, Candice Forrest emigreren naar Columbus, Amerika. We wensen haar succes toe met haar nieuwe baan een goede reis en God Speed. Bedankt voor je inzet voor CaMirAn en Stichting SiRa. We houden contact!
  •   Het ondersteunen van Ds. Liliefna (Gereja Bethesda Hative-Besar) met het aanleveren en verzamelen van beeldmateriaal, omtrent de geschiedenis van de kerk in Hative-Besar. Hierbij worden Anak2 SiRa (vrijwilligers op Ambon) voor verschillende werkzaamheden ingezet.
  •   Verslagen en ervaringen van vrijwilligers en bezoekers van de bibliotheek-aan-huis in Latta zijn verzameld en worden binnenkort op de website gepubliceerd.
  •   Activiteiten van CaMirAn, vindt u op de Facebook pagina
    Project Camiran

 

 

 

Latta-dag

SiRa is de stichting die in het dorp Latta op Ambon een bibliotheek annex kulturhus wil realiseren. Het doel is, om met sociaal-culturele activiteiten bijdrage/aanvulling te kunnen leveren tot interreligieuze en wederzijdse begrip tussen jongeren van verschillende achtergronden.

 

Dit zogeheten Latta-project werd in 2003-2013 'geadopteerd' door het Jeugddiaconaat van de Grote Kerk(PKN) in Almelo.

Elk jaar werd een 'Latta-dag'(=Interculturele jongeren dag) in en om de diezelfde Grote Kerk gehouden.

Verdere informatie vindt u op onze Facebook:

SiRa's facebook en kijk ook op archiefBlog

 


Stichting SiRa zoekt vrijwilligers

 

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun talenten willen inzetten met het organiseren van aktivireiten en de boekenmarkten.


Heeft u belangstelling voor theater, kunst, muziek & cultuur?

U bent bij ons van harte welkom, om de
vrijwilligersteam te komen versterken.

Schrijf een email naar ons met de
vermelding: 'vrijwilliger'. Tot gauw!

werkwoordwerkt

nieuws

 

 

Bibliotheek Locatie:

"bijdrage en aanvulling te kunnen bieden
tot.."

Schoolgaande Jongeren wachten op elkaar, om de auto
te nemen

KatakerjaKata | WerkwoordWerkt