Bibliotheek Locatie:

"bijdrage en aanvulling te kunnen leveren
tot.."

 

 

 

De doelstellingen van Stichting SiRa

 

Een bibliotheek gebouw te realiseren in het dorp Latta,
Hative-Besar op Ambon in Indonesië.

 

 • Deze bibliotheek moet tevens gaan fungeren als ontmoetingsplek, ‘kulturhus’ en studieruimte.

 • Hiermee hopen we bij te dragen om informatie toegankelijker te maken en werk- en studiemogelijkheden te stimuleren die leiden tot zelfontplooiing en grotere eigenwaarde.

 • Competenties ontwikkelen, tot het motiveren en stimuleren van jongeren in beroepskeuze en interesse.

 • Jong en oud benaderen rond de vragen over het leefmilieu (met het oog op toenemende vervuiling), dat leidt tot bewustwording van de mens naar een gezond leefruimte.

 • Samenwerking en ontmoetingen stimuleren tussen jongeren van verscheidene achtergronden uit omringende regio's.

 

 

De bibliotheek in Latta moet de plek worden waar...

 

 • Educatieve programma's worden aangeboden, zoals computer- en taalcursussen, voorleesmiddagen, sport en spel dagen voor jonge kinderen, oudere mensen na een lange dag van zee- of landarbeid een krantje of een boek kunnen lezen,
 • Publiek letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om te studeren.
 • Jongeren de gelegenheid krijgen om buitenschools te  studeren.
 • Het bibliotheekgebouw biedt de veelal zeer kleinbehuisde gezinnen een ruimte. De referentiekader blijft dan, niet meer alleen geijkt op school, werk, huishouden en tv.
 • Thema- en voorlichtingsavonden plaats kunnen vinden, om de dialoog tussen moslims en christenen open te houden.
 • Ouderen en jongeren gezamelijk worden betrokken bij sociale vraagstukken.
 • Aandacht voor de natuur en het milieu wordt gewekt en met name bij de jongeren.
 • Op langere termijn leidt de informatieverwerving tot een diepere collectieve zelfbewustwording en daarmee tot grote zelfstandigheid van elk  individu.
 • Werkwoord werkt:
  Een werkwoord drukt een handeling, gebeurtenis of toestand uit. Het is een onderdeel van een geheel. Onderdeel van een zin, maar ook van een verhaal. De mens is een onderdeel van 'de Schepping'. Elk mens kan ervoor zorgen dat een handeling, gebeurtenis of toestand werkt.

 

 

werkwoordwerkt

home

KatakerjaKata | WerkwoordWerkt